Rodinná firma AGRO-partner s.r.o.

Historie společnosti AGRO – partner s.r.o. se začala psát roku 1991 a velkým milníkem se stal rok 2001. Tehdy si nizozemská společnost Lely vybrala firmu AGRO-partner jako jediného dovozce stájových technologií do České a Slovenské republiky. Tak se nám podařilo do současné doby (r. 2018) nainstalovat téměř 200 dojicích robotů v České republice a na Slovensku už je jich 16. Kromě automatického dojení jsme na několika prvních farmách instalovali také automatické krmení Lely Vector. V roce 2017 jsme spustili první farmu v ČR, kde je spojen automatický systém dojení a automatický systém krmení v jednom manažerském programu.

Úzká spolupráce s Lely nám umožňuje předávat dlouholeté know-how zákazníkům od projekční činnosti přes montáž a špičkový servis až po poradenství na farmě.


Základní informace o technologii automatického dojení Lely Astronaut A4

Dojicí robot Lely Astronaut je neoblíbenější jednomístný dojicí automat v České republice i po celém světě. Centrální jednotka robotu je zdrojem podtlaku, vody, tlakového vzduchu, dat a dezinfekce. Robotická jednotka slouží k samotnému dojení. Jedna centrální jednotka dokáže obsloužit dvě jednotky robotické, což snižuje pořizovací i provozní náklady v případě instalace druhého robota. Dojicí box robota tvoří součást stáje. Krávy se v něm cítí dobře, mají výhled a nejsou nijak fixovány.

Tento fakt přináší vyšší frekvenci dojení celého stáda, více mléka na dojnici, nižší pracnost pro lidskou obsluhu, ale také snadné učení nezkušených prvotelek.

Foto č. 1 Skenování probíhá na třech úrovních

1472720296_cs_lely___cs83331-1024

Foto č. 2 Dezinfekční kartáčky čistí i spodní část vemene až po celé struky

1472720296_cs_lely___cs87711-1024

Jedním z hlavních a zkušenostmi ověřených pilířů automatického dojení Lely Astronaut je svobodný pohyb. Pouze svoboda zajišťuje, že se dojnice přijdou podojit dobrovolně v závislosti na fázi laktace a vlastní užitkovosti. Svobodný pohyb je to nejjednodušší a nejlevnější, co chovatel může svým dojnicím dát. Právě svobodná kráva, která si může lehnout, podrbat se, nažrat se a napít nebo podojit, když chce, poskytuje nejvíce mléka.

Senzory v robotickém rameni spolehlivě měří řadu vlastností mléka přímo během dojení. Kapacita robotu je velmi rozmanitá. V závislosti na potřebách chovatele a produkční úrovni jeho krav je možno zařadit do stáda optimálně 60, maximálně však 80 dojnic. Astronaut A4 denně provádí v průměru 160 dojení, ale na některých farmách zvládne i o něco více než 200 dojení za den.

Systém identifikace je vázán na tzv. krční respondér nesoucí též senzory pohybové aktivity, intenzity přežvykování, délky příjmu krmiva a polohy dojnice ve stáji.

Foto č. 3 Dojicí robot Lely Astronaut

1472712595_cs_lely___cs88767-1024

Používaný software

Pro správu stáda v automatickém dojení a krmení Lely se používá manažerský program Lely T4C. Program zahrnuje rychlý vizuální přehled výkonu farmy, strategické analýzy a přehledy od úrovně dojnice do úrovně stáda. Cílem programu Lely T4C je upozornit hospodáře na krávu vyžadující nadstandardní péči anebo na dojnici s důležitou reprodukční událostí. Tak to může být uživatel upozorněn na poruchu zdraví mléčné žlázy, poruchu v přežvykování, na pokles hmotnosti v průběhu laktace nebo na vysokou pravděpodobnost říje a optimální moment inseminace.

Skladování mléka

Dojicí robot Lely Astronaut komunikuje s tankem na chlazení mléka Lely Nautilus 2. Toto zařízení je datově připojené do tzv. T4C sítě, takže uživatel má též k dispozici informace o průběhu chlazení a sanitace během 24 hodin. Velmi často je Lely Nautilus 2 spojen s vyrovnávací nádobou Boetech, která zajišťuje automatické skladování mléka v době sanitace tanku, takže dojicí robot může dojit krávy a zvyšuje se tak kapacita celého systému.

Celý proces sanitace tanku, přepínání nádrží a přepouštění mléka probíhá zcela automaticky.

Do mléčného potrubí je možné také zařadit vodní předchladič, který snižuje teplotu mléka přitékajícího do chladícího tanku a přináší úspory 40 % elektrické energie při chlazení.


Využitelnost dojicích robotů při pastvě

Dojicí roboti Lely mohou být snadnou součástí systému pastvy právě kvůli řízenému odchodu ze stáje na pastvu. Při výstupu ze stáje se zařazuje automatická pastevní branka Grazeway, která určí, jaké zvíře může jít na pastvu a jaké by se mělo jít podojit. Základní podmínkou je interval od poslední návštěvy v dojicím robotu. Pokud je individuální interval dojnice větší jak 70 %, tak ji automatická branka vrátí zpět do stáje. Pokud je nižší, může zvíře vyjít na pastvu. Návrat z pastvy vede pouze přes jednosměrné branky, výstup na pastvu pouze přes Lely Grazeway. Tímto způsobem lze řídit management pastvy pomocí nástrojů automatického dojení Lely Astronaut.


Nejnovější technologie v oblasti dojicích robotů

Senzor přítomnosti krmiva sleduje sypání jednotlivých dávek koncentrátu do žlabu robota během dojení. V případě výpadku dávkování koncentrátu způsobeného dopravníkem a skladovacím silem, generuje robot alarm. Tímto způsobem chrání Astronaut produkci mléka před poklesem.

Lely Meteor je automatický systém čištění a dezinfekce paznehtů v boxu dojicího robota. Díky dvěma párům trysek jsou paznehty dojnice ošetřeny čistícím činidlem po vstupu do boxu. Další pár trysek se postará o aplikaci dezinfekčního roztoku na paznehty před odchodem dojnice z boxu.

Lely Meteor se významně podílí na prevenci onemocnění končetin.

Reference

Foto č. 4 Rodinná farma – Suchý s.r.o. v Ústeckém kraji

Foto č. 5 Farma Čiháň s.r.o. v Plzeňském kraji

Foto č. 6 Zemědělské družstvo Pluhův Žďár v Jihočeském kraji

Foto č. 7 Farma Patákovi ve Středočeském kraji

Video č. 1 Lely Astronaut A4

Více informací o výše zmíněné technologii naleznete zde: AGRO-partner s.r.o.