Zatížení pastvy dle dobytčích jednotek a zatížení pastvy dle potřeby hektarů

Zatížení pastvy dle potřeby hektarů

dnů
t/den
t/ha
Počet hektarů potřebných k uživení {{ a2 }} zvířat je {{ result2 }}
Pro zobrazení výsledků prosím vyplňte všechny vstupní hodnoty


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus, quod!

Výpočet dobytčích jednotek

kg
Zatížení pastvy je {{ resultVerbose1 }} ({{ result1 }})
Pro zobrazení výsledků prosím vyplňte všechny vstupní hodnoty


Pro tento výpočet je použitý vzorec (A*B)/500 (aktuálně ({{ a1 }}*{{ b1 }})/500) a následně porovnán podle tabulky:

Intenzivní
Příliš vysoké >3
Odpovídající 1,5-3
Nízké <1,5