základní péče u koní

Koně
23. června

Péče o kopyta