Reprodukce
21. srpna

Dospělosti v chovu hospodářských zvířat

Pohlavní dospělost

Vlastní management reprodukce ve stádě může teoreticky začít, když jsou zvířata pohlavně dospělá (dosáhnou puberty). Před dosažením pohlavní dospělosti je proto nutné včasné oddělení dospívajících jalovic a býčků.

Pohlavní dospělost je definována jako věk, ve kterém zvířata produkují zralé pohlavní buňky, u samičí části populace produkcí zralých vajíček, tedy první plnohodnotnou říjí.

Plnohodnotné říji předchází několik neplnohodnotných říjí, které mají nepravidelný průběh a u kterých nedochází k ovulaci. Pohlavní dospělost skotu je zpravidla mezi 8. – 12. měsícem věku jedince zejména v závislosti na živé hmotnosti, plemeni, tělesném rámci, způsobu odchovu, sociálním prostředí a ročním období. Jalovice dosahují pohlavní dospělosti při dosažení 40 % (dojná plemena) až 50 % (masná plemena) konečné živé hmotnosti.

V období pohlavní dospělosti se však ještě zvířata nevyužívají k plemenitbě. Důvodem proč se zvířata nepřipouštějí v době jejich pohlavní dospělosti je jejich nedostatečný tělesný vývoj, který by mohl zapříčinit u samic komplikace, a to zejména při následném porodu, ale také by ovlivnil budoucí reprodukční i produkční výkonnost, jelikož tyto plemenice by už nedosáhly požadované velikosti a hmotnosti dle standardu plemene.

Chovatelská dospělost

Věk, při kterém se zvířata využívají k plemenitbě nazýváme dospělostí chovatelskou, které dosahují samice ve věku 12 – 20 měsíců.

Dosažení chovatelské dospělosti je především ovlivněno intenzitou růstu jalovic, hmotností a tělesným rámcem. Proto hlavním kritériem zařazení plemenic do reprodukce, pokud se nepočítá plemenná hodnota zvířete a jeho zdravotní stav, je zejména tělesná hmotnost a vývin jalovic.

Podle věku při kterém plánujeme počátek zapouštění se stanovuje potřebná krmná dávka a tím intenzita růstu jalovic tak, aby plemenice dosáhly požadované hmotnosti a tělesného rámce ve věku, ve kterém chceme plemenice zařazovat do reprodukce. Také tělesná kondice je u jalovic důležitá. Při zařazení do reprodukce by jalovice měla dosáhnout 65 % dospělé hmotnosti a zároveň optimální kondice 3,5 – 3,75 bodu, při následném otelení by měla měřit 95 % dospělé výšky.

Tělesná dospělost

Vlastní tělesná dospělost, tedy věk, ve kterém je ukončen tělesný růst kostry zvířat je u skotu mezi 4. až 5. rokem (ideálně krávy na 3. laktaci) jejich života. Po dosažení tělesné dospělosti převládá ukládání tuku.

Pohlavní cyklus u prasat, u klisen a u ovcí lze prostudovat ZDE:

Pohlavní cyklus u prasat

Pohlavní cyklus u ovcí

Pohlavní cyklus u klisen

Zde přikládáme všeobecnou tabulku pro hospodářská zvířata.

Tab. č. 1 Pohlavní dospělosti u vybraných hospodářských zvířat (měsíce)

Skot Prase Ovce Kozy Koně
Pohlavní dospělost 8 – 12 7 4 – 10 6 – 9 16 – 24
Chovatelská dospělost 12  – 20 8 10-18 18 36 – 48
Tělesná dospělost 48 – 60 24 36 24 – 36 60
Lucie Rysová

Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )


Související články

 • Pohlavní cyklus klisen

  Stejně jako u ostatních zvířat, i u klisen je pohlavní cyklus řízen pohlavními hormony. Pod…

  Koně - 23.1.2017
 • Pohlavní cyklus prasnic

  Pohlavní cyklus úzce souvisí s jedním ze základních ukazatelů ekonomiky produkce jatečných prasat, a to je…

  Prasata - 15.1.2017
 • Pohlavní cyklus u ovcí

  Pohlavní a chovatelská dospělost Pohlavní dospělost se dostavuje při dosažení 40-60 % hmotnosti dospělého jedince…

  Ovce a kozy - 5.1.2017
 • Reprodukční soustava a pohlavní cyklus krav

  Reprodukční soustava samic se skládá z vnějších a vnitřních pohlavních orgánů. Mezi vnější pohlavní orgány…

  Anatomie a fyziologie - 20.4.2018