Skot
23. června

Dospělosti a řízení reprodukce u samic dojeného skotu

Pohlavní dospělost

Vlastní management reprodukce ve stádě může teoreticky začít, když jsou zvířata pohlavně dospělá (dosáhnou puberty). Před dosažením pohlavní dospělosti je proto nutné včasné oddělení dospívajících jalovic a býčků. Pohlavní dospělost je definována jako věk, ve kterém zvířata produkují zralé pohlavní buňky, u samičí části populace produkcí zralých vajíček, tedy první plnohodnotnou říjí. Plnohodnotné říji předchází několik neplnohodnotných říjí, které mají nepravidelný průběh a u kterých nedochází k ovulaci. Pohlavní dospělost skotu je zpravidla mezi 6. – 10. měsícem věku jedince zejména v závislosti na živé hmotnosti, plemeni, tělesném rámci, způsobu odchovu, sociálním prostředí a ročním období. Jalovice dosahují pohlavní dospělosti při dosažení 40 % (dojná plemena) až 50 % (masná plemena) konečné živé hmotnosti. V období pohlavní dospělosti se však ještě zvířata nevyužívají k plemenitbě. Důvodem proč se zvířata nepřipouštějí v době jejich pohlavní dospělosti je jejich nedostatečný tělesný vývoj, který by mohl zapříčinit u samic komplikace, a to zejména při následném porodu, ale také by ovlivnil budoucí reprodukční i produkční výkonnost, jelikož tyto plemenice by už nedosáhly požadované velikosti a hmotnosti dle standardu plemene.

Chovatelská dospělost a zapouštění jalovic

Věk, při kterém se zvířata využívají k plemenitbě nazýváme dospělostí chovatelskou, které dosahují samice ve věku 12 – 20 měsíců. Dosažení chovatelské dospělosti je především ovlivněno intenzitou růstu jalovic, hmotností a tělesným rámcem. Proto hlavním kritériem zařazení plemenic do reprodukce, pokud se nepočítá plemenná hodnota zvířete a jeho zdravotní stav, je zejména tělesná hmotnost a vývin jalovic. Podle věku při kterém plánujeme počátek zapouštění se stanovuje potřebná krmná dávka a tím intenzita růstu jalovic tak, aby plemenice dosáhly požadované hmotnosti a tělesného rámce ve věku, ve kterém chceme plemenice zařazovat do reprodukce. Také tělesná kondice je u jalovic důležitá. Při zařazení do reprodukce by jalovice měla dosáhnout 65 % dospělé hmotnosti a zároveň optimální kondice 3,5 – 3,75 bodu, při následném otelení by měla měřit 95 % dospělé výšky.

Tělesná dospělost

Vlastní tělesná dospělost, tedy věk, ve kterém je ukončen tělesný růst kostry zvířat je u skotu mezi 4. až 5. rokem (ideálně krávy na 3. laktaci) jejich života. Po dosažení tělesné dospělosti převládá ukládání tuku.

Management zapouštění krav dojených plemen

První říje s ovulací se u krav objevuje 14. až 60. den po otelení, toto je ovlivněno řadou vnějších i vnitřních činitelů. Ke kompletní involuci dělohy dochází však kolem 35. dne po porodu, proto se všeobecně uvádí, že z fyziologického hlediska nemá význam zapouštět krávy před 40. dnem po porodu. Při rozhodování, zda již zařadit plemenici do reprodukce bychom měli sledovat úroveň užitkovosti, laktační křivku, výživný stav, úbytek hmotnosti a zdravotní stav. Plemenice by měly být zařazovány do reprodukce po dosažení vrcholu laktace v době, kdy už neztrácejí tukové zásoby a samozřejmostí by měl být dobrý zdravotní stav. Krávy s průměrnou užitkovostí, s ohledem na plemeno a podmínky chovu, je nejvhodnější zapouštět při 3. říji po otelení, přibližně 60. den laktace. Vysokoužitkové dojnice je vhodné zapouštět později.

Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )