Dotace
10. dubna

Právě probíhá příjem Jednotných žádostí 2019

Jedná se o univerzální formulář, jehož prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční podporu na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Každý rok si tuto žádost podá 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun.

Příjem žádostí začíná 9. dubna a končí 15. května, žadatel má ale ještě po tomto řádném termínu lhůtu 25 dní na pozdní podání do 10. června. V tomto případě však platí sankci ve výši 1 % za každý pracovní den. 

Nejčastější a zároveň i nejjednodušší způsob podání žádosti je elektronickou cestou přes Portál farmáře nebo na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). Seznam pracovišť OPŽL je k dispozici na webových stránkách SZIF v kontaktech

Jednotná žádost 2019 přináší několik změn:

 • Greening – od letošního roku platí povinnost zákresu plodin pro žadatele, kteří musí deklarovat plodiny

 • Welfare (Dobré životní podmínky zvířat) – dochází k úpravě roční doby závazku a retenčního období

 • Pěstitelé brambor budou v terénu viditelně označovat brambory, na které se pobírá dotace, na rozdíl od těch, na které se podpora nežádá

 • U DZES 5 je platná nová vrstva erozní ohroženosti a od začátku roku 2020 začne platit DZES 7 d, kdy souvislá plocha jedné zemědělské plodiny na půdě ohrožené erozí nemůže přesáhnout 30 ha.

Více se žadatelé mohou dozvědět na školeních, které SZIF organizuje spolu s Celostátní sítí pro venkov v průběhu dubna.

Termíny a podrobnosti o  seminářích naleznete ZDE:

Z objemu vyplácených finančních prostředků SZIF připadá největší podíl právě na Jednotné žádosti. Vloni si zažádalo 30 137 žadatelů, kteří k dnešnímu dni obdrželi téměř 29 miliard korun. Výplaty probíhají standardně podle harmonogramu. Potřebné informace najdou žadatelé v příručce, která je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz v sekci Jednotná žádost, v části Ke stažení.

Zdroj: tisková zpráva vydaná Státním zemědělským intervenčním fondem
Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )

Štítky

Související články

 • Ministerstvo zemědělství podpoří živočišnou výrobu a dobré životní podmínky zvířat

  Národní dotace v zemědělství by v roce 2019 směřovat na rozvoj živočišné výroby, např. na Nákazový fond…

  Aktuality - 17.11.2018
 • Výše sazeb přímých plateb pro rok 2018 jsou schváleny

  Tento týden schválilo a zveřejnilo ministerstvo zemědělství sazby plateb pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé…

  Aktuality - 29.11.2018