Výživa a krmení
19. července

Poruchy minerálního metabolismu dojnic

Poporodní paréza

Jedná se o akutní onemocnění charakterizované hypokalcémií (nízká koncentrace vápníku v krvi) a ulehnutím. Objevuje se u starších krav v den porodu nebo v průběhu prvních tří dnů po porodu. Onemocnění je dáno poruchou metabolismu vápníku. Pokud jsou dojnice v době stání na sucho překrmovány vápníkem, tak dojde ke snížení sekrece parathormonu z příštítných tělísek a tím bude snížená resorpce vápníku ve střevě a omezí se uvolňování vápníku z kostí. To spolu s uvolňováním velkého množství vápníku do kolostra vede k hypokalcémii a k ulehnutí zvířat.

Příčiny

 • překrmování vápníkem v době stání na sucho
 • nesprávný poměr vápníku a fosforu v krmné dávce
 • porucha regulačních mechanismů

Příznaky

1. stadium (dojnice je schopna vstát)
 • svalové třesy
 • nechutenství
 • potácivá chůze
 • celková slabost
2. stadium (kráva leží na hrudní kosti s podloženými končetinami)
 • ztráta citlivosti (od pánevních končetin k hlavě)
 • neschopnost vstát, hlava stočená na bok
 • chladné končetiny
 • zástava motoriky bachoru
 • přivřená oční víčka, rozšířené zornice, rohovka suchá, nereagující na dotyk
 • zadržení moči, zácpa, zadržení placenty
3. stadium (kráva leží na boku)
 • komatózní stav
 • svalová ochablost
 • srdeční činnost téměř neslyšitelná, zpomalený a prohloubený dech
 • snížená tělesná teplota
 • tympanie

Diagnóza se stanoví podle anamnézy, typických klinických příznaků. Lze vyšetřit krev na koncentraci vápníku, která klesá pod 1,6 mmol/l. Léčba probíhá intravenózním podáváním vápníku za občasné kontroly srdečních ozev, plus další léčiva v závislosti na celkovém zdravotním stavu. Prevence spočívá ve správné výživě dojnic, nepřekrmování vápníkem v době stání na sucho. Je možné okamžitě po porodu zajistit zvýšený obsah vápenatých a fosfátových solí (dikalcium fosfát nebo uhličitan vápenatý).

Hypomagnesémie

Onemocnění je charakteristické enormním snížením hladiny hořčíku v krvi (hypomagnesémie), zvýšenou nervosvalovou dráždivostí až vznikem tonicko-klonických křečí. Vykytuje se zejména na jaře v období zahájení pastvy (pastevní tetanie) nebo při zkrmování mladé zelené či konzervované píce (stájová tetanie). Mladá zelená píce nebo hojně hnojený pastevní porost má vysokou koncentraci dusíkatých látek a draslíku, což vede v bachoru k rychlému uvolnění velkého množství čpavku, který alkalizuje (zvýší pH) bachorový obsah. Hořčík se čpavkem a fosforem pak vytváří nerozpustný komplex, ze kterého nemůže být hořčík využit a dochází tak ke snižování jeho koncentrace v organismu.

Příčiny

 • nesprávná krmná dávka (zvýšený obsah dusíkatých látek)
 • náhlé převedení zvířat na jarní pastvu
 • dále průjmová onemocnění, alkalóza bachorového obsahu

Příznaky

Akutní forma
 • svalový třes, stříhání ušima, strnulá chůze, ulehnutí
 • tetanické křeče, opistotonus (pozice těla s obloukovitým prohnutím dozadu (do „mostu“), tonicko-klonické křeče (plovací pohyby)
 • úhyn v důsledku udušení (křeč dýchacích svalů)
Subakutní forma
 • nechutenství, snížená dojivost
 • podrážděnost, svalové třesy, strnulá chůze, tetanie pánevních končetin

Stanovení diagnózy se provádí podle anamnézy a klinických příznaků. Lze vyšetřit koncentraci hořčíku v krvi, která klesá pod 0,75 mmol/l. Léčba spočívá v podávání hořčíku (například hexahydrát chloridu hořečnatého) za současné kontroly srdeční činnosti. Pro prevenci je důležitý pozvolný přechod na pastvu, podávání hořčíku na pastvě (lizy).

Hypofosfatemické ulehnutí dojnic

Jedná se o nedostatek fosforu v krmné dávce zejména u vysokoprodukčních dojnic. Zvířata trpí svalovou slabostí a ulehnutím při zachování vědomí. Postihuje především vysokoužitkové dojnice v první třetině laktace.

Příčiny

 • nedostatek fosforu v krmné dávce

Příznaky

 • obtížné vstávání (kráva při vstávání dlouho klečí na karpálních kloubech, má třesy pánevních končetin)
 • po několika dnech nevstane vůbec – ulehnutí
 • vědomí má zachováno mohou se objevit proleženiny

Diagnóza se určí na základě anamnézy, příznaků a vyšetření krve, kdy koncentrace anorganického fosforu klesá pod 1,6 mmol/l. Léčba se provádí podáváním fosfátů, lze podat také glukózu a adenosintrifosfát (ATP). Prevence tkví v adekvátním obsahu fosforu v krmné dávce.

Hypofosfatemická hemoglobinurie

Při dlouhodobém nedostatku fosforu dochází k poruše tvorby organických fosfátů, které jsou součástí membrán červených krvinek, které potom snadno hemolyzují (rozpadají se), dochází k vylučování hemoglobinu (krevní barvivo umožňující přenos kyslíku) močí a mlékem a postupně vzniká chudokrevnost. Objevuje se u vysokoprodukčních dojnic v prvních šesti týdnech laktace.

Příčiny

 • dlouhodobý nedostatek fosforu v krmné dávce
 • hemolyticky aktivní látky (látky způsobující rozpad krvinek), například saponiny v brukvovitých rostlinách, cukrovarských řízcích, ale i ve vojtěšce

Příznaky

 • nechutenství, slabost, pokles užitkovosti
 • moč zpočátku červená, pak červenohnědá, tmavá bez sedimentu, chudokrevnost, ikterus (nažloutlé sliznice)
 • tělesná teplota dosahuje 40 °C, srdeční pulz se zvyšuje na 90 – 120 tepů/min
 • zvětšení a bolestivost jater
 • dehydratace, ulehnutí, úhyn při akutní formě během 3 až 5 dnů

Stanovení diagnózy se provádí zhodnocením anamnézy, klinických symptomů, vyšetřením krve a moči. Léčbu lze provádět pomocí krevní transfúze, aplikací fosfátů, dehydratací, podáním glukózy. Prevence spočívá v adekvátním obsahu fosfátů v krmné dávce a omezení krmiva s vysokým obsahem saponinů.

Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )