Skot
2. července

Onemocnění škáry a rohoviny paznehtu

Dobrý zdravotní stav končetin a zejména paznehtů je jedním z hlavních předpokladů úspěšného chovu. Onemocnění paznehtů má nepříznivý dopad na pohodu zvířat a ve svém důsledku zhoršuje i další ukazatele stáda. Onemocnění paznehtů nemá jednu příčinu, ale patří mezi multifaktoriální, kdy se na vzniku nemoci podílí vnější a vnitřní faktory.

Mezi vnější faktory patří především technologie ustájení, zoohygiena chovu, kvalita výživy, výskyt metabolických poruch a úroveň ošetřovatelské péče o chovaná zvířata.

Mezi faktory vnitřní řadíme genetickou predispozici jedince, dopad nepravidelného utváření končetin či paznehtů, věk zvířete a další.

Onemocnění rohoviny paznehtu

Mezi onemocnění postihující rohovinu paznehtu patří hniloba rohoviny patek, rozštěp rohové stěny a horizontální rýhy, kroužky a doupě (dutina v rohovině paznehtu).

Při hnilobě rohoviny patek dochází k narušení celistvosti rohoviny a jejímu následnému rozpadu v oblasti patek. Příčinou vzniku je zejména špatná hygiena prostředí s vysokou koncentrací amoniaku a vlhkosti, snížená kvalita rohoviny při celkových onemocněních a špatně upravené paznehty. Postižená rohovina je rozbředlá, změněná v mazlavou načernalou zapáchající hmotu. Pokud není postižena škára, tak zvíře nekulhá.

Onemocnění škáry paznehtu

Mezi záněty škáry paznehtu patří jednak laminitidy, dále ohraničený zánět, hnisavý zánět a specificko-traumatické záněty škáry paznehtu, kam patří vřed chodidla a „onemocnění bílé čáry“.

Laminitida

Laminitida neboli schvácení paznehtů je neinfekční zánět škáry paznehtní (pododermatitis), charakterizovaný poruchami jejího krvení. Obecně lze říci, že nárůst schvácení paznehtů je často spojován se zvyšující se užitkovostí a zaváděním nových technologií chovu nebo výživy. Na jejím vzniku se podílejí zejména metabolické a toxické faktory. Proces akutního schvácení začíná kontrakcí cév ve škáře a to vede ke změnám v okolní tkáni. Výsledkem je výstup krvácivého výpotku, městnání lymfy z důvodu nemožnosti jejího průtoku mízními cévami, vznik otoku a ohraničené nekrózy. V těžkých případech může dojít k rotaci paznehtní kosti okolo její příčné osy, takže její hrot stlačuje část škáry, což spolu se zánětem, způsobuje bolestivost.

Při subklinické acidóze bachorového obsahu roste obsah baktérií tvořících kyselinu mléčnou a dochází k poklesu pH bachorového obsahu, což se projevuje rozdílným trávením bílkovin se vznikem histaminu. Dochází současně k odumírání bachorové mikroflóry, čímž vznikají endotoxiny. Endotoxiny mohou vznikat také z odumřelých bakteriálních kmenů v průběhu těžkých koli-mastitid nebo endometritid. Látky jako histamin a endotoxiny jsou schopny vyvolat změny krevní cirkulace ve škáře paznehtní.

Kromě vlivů metabolických, může dojít k traumatickému schvácení následkem přetížení po dlouhých pochodech na tvrdých nerovných cestách, zde se také projevují další faktory, jako například zanedbaná péče o paznehty, charakter podlahy ve stáji a jiné.

Vřed chodidla (Rusterholzův vřed)

Vřed chodidla (Rusterholzův vřed) je specifická léze patkové škáry. Léze se vyskytují zejména u krav s vysokou dojivostí, které jsou ustájeny v nevyhovujících podmínkách. Dnes se toho onemocnění považuje především za následek laminitidy, kdy při poklesu a rotaci paznehtní kosti dochází k mechanickému tlaku na škáru a vzniká ohraničený zánět spojený s poruchou tvorby rohoviny a její barevnou změnou. Postupně může dojít až k perforaci rohového chodidla, tuto fázi označujeme jako otevřený vřed.

Léčba

Terapie spočívá zejména v úpravě paznehtů, podkování, desinfekci, případně v chirurgické léčbě. U laminitid se doporučuje zvíře umístit do samostatného boxu s bohatou podestýlkou, přikládat studené obklady na paznehty a upravit metabolické poruchy. Prevence onemocnění paznehtů spočívá ve správné zoohygienické praxi (shrnování hnojné chodby, suché klima ve stáji…), ošetřování a pravidelné úpravě paznehtů. Dále je třeba předcházet acidózám bachorového obsahu a dalším onemocněním, která mohou vyvolat laminitidu.

Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )