Koncepce kruhové stáje vychází z realizované stavby obdobného typu z Dánska a dalších typových stájí popsaných v literatuře, nebo realizovaných v chovech jiných druhů hospodářských zvířat. Představovaný modelový projekt je zaměřen na komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic velkých stád. Stáj je rentabilní od 800 kusů dojnic. Jedná se o kruhovou stavbu s integrovanou kruhovou dojírnou, automatickým krmným systémem a systémem přiháněcích prvků v prostorách hnojných a krmných chodeb, spojovacích chodeb a prostor čekárny umožňující docílit vysoké produktivity práce.

Nosnou myšlenkou projektu je díky vysoké produktivitě práce snížení nákladů na litr vyprodukovaného mléka.

Foto č. 1 Model kruhové stáje

kr-staj-55

Celková koncepce stavby do kruhu umožňuje zlepšení podmínek WELFARE chovaných zvířat. Hlavní výhodou je velká kubatura stavby s komínovým efektem napomáhajícímu efektivní výměně vzduchu, a to i za zhoršených klimatických podmínek. Kruhový svrchlík stavby s prosvětlovacími prvky společně s bočními stěnami díky kruhovému půdorysu umožňují maximální možné přirozené prosvětlení vnitřních prostor stáje.

Vyvinutá technologie dokáže velmi efektivně kontrolovat jednotlivá vstupní a výstupní data, která jsou nutná pro řízení celého systému. Zároveň splňuje požadavek současné doby pro kontrolu kvalitativních i kvantitativních parametrů prvovýroby, zdraví a pohody zvířat.

Vlastní ustájení dojnic je v individuálních lehacích boxech s matracemi. Jako absolutní novinku si zde dovolujeme uvést možnost využití nejmodernějších matrací s kontrolovaným uzavřeným obvodem vody. Tato technologie umožňuje kontrolu tlaku v matracích. Hlavní výhodou tohoto systému je možnost chlazení vody v oběhu během letních měsíců a temperace vody v zimě. Systém tak umožňuje maximální komfort chovaných zvířat.

Veškeré hnojné a krmné chodby jsou uvažovány jako zaroštované s možností gum.

Kejdové přeronové kanály jsou svedeny do hlavních kanálů ústících v podroštovém kanálu pod čekárnou dojírny. Tento prostor slouží zároveň jako zadržovací a přečerpávací jímka. Kejda je následně přečerpávána do hlavní skladovací jímky, která může být efektivně napojena na vstupní jímku bioplynové stanice.

Foto č. 2 Lehací boxy s matracemi

kr-staj-41

Krmení ve stáji se uvažuje automatickou krmnou linkou. Pro představovaný pilotní projekt je doporučen automatický krmný systém firmy Trioliet. Pro každých 500 ks je uvažován jeden krmný robot s jednou tzv. kuchyní. Kuchyň je situována vně stavby. Do speciálních zásobníků na krmivo je dle typu kuchyně zakládáno krmivo vždy v intervalu 1x za den až 1x za 3 dny. Krmná dávka, tj. objemné krmivo, jadrné krmivo, minerálie a další komponenty jsou kompletně naváženy a promíchány krmnou linkou a následně rozvezeny v menších dávkách několikrát denně dle nastavení linky. Pro každou skupinu zvířat lze snadno nastavit přesnou recepturu.

Foto č. 3 Krmná linka Trioliet

kr-staj-23

Srdce stáje zaujímá kruhová dojírna o kapacitě 60 míst.

Jedná se o kruhovou dojírnu side-by-side s dojením z venku. Předpokládaná průchodnost dojírny je 360 až 400 ks/hod. Díky vysoké hodinové průchodnosti a automatickému přiháněcímu systému se významně zkracuje doba, kdy jsou krávy mimo svojí sekci. Čekárna navazuje na dojírnu v přilehlém mezikruží. Na výstup z dojírny je situována tenzometrická váha pro možnost kontroly hmotnosti dojnic po každém dojení. Na váhu navazuje třídící branka, která umožňuje poslat vybraná zvířata do separace. V separaci jsou instalovány fixační boxy pro inseminaci a fixační klec k ošetření paznehtů nebo jiných nezbytných zákroků.

Foto č. 4 Srdce stáje představuje kruhová dojírna

kr-staj-37

Jako velmi zajímavé se jeví navázání stáje na další funkční prvky farmy, jako je již výše zmíněná bioplynová stanice apod.

Samozřejmostí by měly být nejmodernější systémy využívané k řízení stáda. Software napojený na pedometry, respondéry, monitorování přežvykování a dalších prvků, které dokážou monitorovat užitkovost a zdraví chovaných zvířat.

Kruhová stáj představuje budoucnost ve velkochovech se zaměřením na produkci mléka. Použité technologie umožní velmi efektivně hospodařit a umožní významně snížit výrobní cenu výstupního produktu. Tento fakt je po nedávné velmi nízké výkupní ceně za mléko stále více skloňován!

Vojtěch Zink, FARMCZSYSTEM, s.r.o.
Josef Kordík, Agromont Vimperk spol. s r.o.
Foto č. 5 Kruhová stáj
kr-staj-52