Výživa a krmení
26. srpna

Dusíkaté látky v krmivu

Dusíkaté látky (NL) v krmivu pro přežvýkavce dělíme na degradovatelné a nedegradovatelné. Nedegradovatelné NL nejsou odbourány mikrobiální činností v bachoru a přecházejí dále do slezu, resp. do tenkého střeva, a jsou tedy přímým zdrojem aminokyselin pro zvíře. Degradovatelné NL jsou zdrojem dusíku pro bachorové mikroorganismy a přeměňují se na mikrobiální protein.

Podle stupně degradovatelnosti dusíkatých látek rozdělujeme krmiva:

 • s nízkou degradovatelností (v průměru 60 %) – seno, sójový extrahovaný šrot, kukuřice
 • se střední degradovatelností (okolo 75 %) – většina zelené píce a siláží, oves, ječmen
 • s vysokou degradovatelností (85 %) – cukrovka, pšenice, bob, hrách

Degradovatelnost dusíkatých látek je měřena metodou in situ (in sacco). Tato metoda je založena na inkubaci speciálních sáčků se vzorky krmiv v bachoru přežvýkavců. Degradovatelnost lze stanovit i laboratorně s využitím regresních rovnic.

V ČR se pro hodnocení dusíkatých látek v krmivu pro přežvýkavce používá systém PDI – Protéines digestibles dans l´intestin (protein skutečně stravitelný v tenkém střevě), který posuzuje požadavky organismu na zásobování proteinem podle jeho množství skutečně vstupujícího do tenkého střeva. Systém PDI tedy bere v potaz mikrobiální fermentaci v bachoru, degradaci dusíkatých látek krmiva a rozdílné využití NL vstupujících do tenkého střeva. Větší část proteinu vstupujícího do tenkého střeva tvoří mikrobiální protein, menší část pak nedegradovatelný protein krmiva a zbytek proteinu je endogenního původu (rozpad tkáňových buněk v těle apod.).

Obsah PDI v krmivu se skládá ze dvou frakcí:

 • PDIA – nedegradovatelný protein krmiva skutečně stravitelný v tenkém střevě
 • PDIM – mikrobiální protein skutečně stravitelný v tenkém střevě

A protože syntéza mikrobiálního proteinu je podmíněna dostupností energie a přítomností degradovatelného proteinu, tak PDIM má dvě složky:

 • PDIMN – množství mikrobiálního proteinu, který se může syntetizovat z degradovatelného proteinu krmiva, pokud je dostatek energie pro tuto syntézu
 • PDIME – množství mikrobiálního proteinu, který se může syntetizovat z dostupné energie, pokud je dostatek degradovatelného proteinu pro tuto syntézu

Každé krmivo (v databázi krmiv) má proto dvě hodnoty PDI, a to PDIN a PDIE

 • PDIN = PDIA + PDIMN
 • PDIM = PDIA + PDIME
  • pokud jsou u krmiva obě hodnoty podobné = vyvážený poměr živin
  • pokud je vyšší hodnota PDIN – je nutné při krmení takového krmiva doplnit energii
  • pokud je vyšší hodnota PDIE – je nutno při krmení takovýmto krmivem doplnit dusíkaté látky

Text: redakce

Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )