Skot
26. února

Český strakatý skot

Původním plemenem chovaným na území České republiky, které vzniklo převodným křížením českých červinek, především se skotem bernským, a dalších plemen (simenským a freiburským), je Český strakatý skot (ČESTR).

Jedná se o plemeno středního až většího tělesného rámce s kombinovanou maso – mléčnou (převládá užitkovost mléčná nad užitkovostí masnou) užitkovostí. Přibližný požadovaný poměr užitkovosti na který je toto plemeno šlechtěno je 40:60 (maso:mléko) procentům. Plemeno řadíme do světové populace strakatých plemen skotu, spolu s Německým strakatým, Rakouským strakatým a Švýcarským strakatým skotem, která jsou stejného fylogenetického původu. Jednoznačný význam a vliv tohoto plemene na našem území lze demonstrovat tím, že tvoří přibližně polovinu z celkového počtu skotu chovaného na našem území.

Průměrná užitkovost v zemích s chovem strakatých plemen (Česká republika, Německo, Rakousko a Švýcarsko) se pohybuje přibližně od 6000 kg do 7000 kg mléka za laktaci. Jednotlivé složky jsou přibližné v intervalech 3,9 % – 4,2 % tuku a 3,2 % – 3,5 % bílkovin. Samozřejmě, že jednotlivé ukazatele se mohou významně lišit mezi jednotlivými chovy podle jejich chovatelské úrovně.

Jeho uplatnění oproti holštýnskému skotu je především v méně příznivých výrobních oblastech z důvodů jeho menší náročnosti a lepší adaptabilitě k daným podmínkám prostředí. Požadována jsou zvířata se zvýrazněnými znaky mléčnosti, dobrým osvalením a harmonickou stavbou těla.

Dobrý zdravotní stav končetin a mléčné žlázy, menší náročnost na kvalitu krmné dávky bez velkého vlivu na produkci, dobré mateřské vlastnosti a dobrá pastevní schopnost jsou přednostmi tohoto plemene.

Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )