Skot
12. ledna

Belgické modré

Belgické modro-bílé plemeno (belgian blue), řadíme mezi intenzivní masná plemena středního tělesného rámce. Základní zbarvení zvířat je bílé, modré nebo černé. Do České republiky bylo toto plemeno importováno v roce 1994.

Původně bylo toto plemeno na počátku 20. století šlechtěno na kombinovanou užitkovost s vyrovnanou produkcí masnou a mléčnou. Změna směru ve šlechtění nastala až v padesátých letech minulého století. S nástupem inseminace a dalších intenzifikačních faktorů v zemědělství a z důvodů změny poptávky na trhu po kvalitním libovém hovězím mase postupně docházelo k selekci na masnou užitkovost nejprve u býků a následně i krav. V šedesátých letech se tato selekce začala orientovat ještě více na výraznou masnou užitkovost. V dnešní době tak můžeme u velké většiny zvířat pozorovat tzv. dvojité osvalení (double muscling) způsobené hypertrofií svalstva. Malá část populace je stále ještě původního kombinovaného užitkového typu. U těchto zvířat se průměrná mléčná užitkovost za laktaci pohybuje v průměru okolo 5000 kg, při stále velmi dobré masné užitkovosti zvířat.

Foto č. 1 Výrazné osvalení kýt a beder

IMG_2958

Průměrná porodní hmotnost telat se pohybuje okolo 50 kg.

Vzhledem k vysokým porodním hmotnostem telat a úzkým porodním cestám matek se v 60 – 90 % chovech rodí císařským řezem, v některých chovech se 100 % telat rodí císařským řezem. Tento způsob telení je uplatňován především v zemi původu plemene (Belgii).

Hlavní předností tohoto plemene je vynikající masná užitkovost s velmi vysokou jatečnou výtěžností. Vynikající masná užitkovost a klidná povaha zvířat je velmi dobrou kombinací pro užitkové křížení. Zejména je vhodné využít toto plemeno při křížení s plemeny mléčnými nebo kombinovanými. Telata narozená po tomto křížení mají velmi dobré osvalení a velmi dobrou růstovou schopnost, která je podpořena dobrou mléčností matek.

Foto č. 2 Osvalení je výrazné již od mládí

IMG_5604

Foto č. 3 Jalovička

Foto č. 4 Výrazné osvalené je patrné na první pohled

Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )